skip to Main Content

Contracten

Als praktijk hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten en komt uw behandeling voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking, mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

De fysiotherapeut is direct toegankelijk; dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig heeft om een eerste afspraak te maken.

Vergoedingen

Informeer zelf bij uw verzekeraar welke vergoeding u voor fysiotherapie krijgt!

Kinderen / jongeren tot 18 jaar hebben rechtop 18 fysiotherapie behandelingen uit de basisverzekering per jaar. Daarnaast is er recht op vergoeding uit de aanvullende verzekering, mits er een aanvullende verzekering is afgesloten.

volwassen vanaf 18 jaar hebben geen recht op vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering op uitzondering van een chronische indicatie. Deze chronische indicatie moet door een huisarts, specialist of verpleeghuisarts zijn vastgesteld. Een verwijzing met de juiste gegevens is hiervoor verplicht en moet in onze administratie worden bewaard. Bij chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed. Deze komen voor eigen rekening of worden geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed, afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft.

Tarievenlijst

Fysio en Motion
Per 1 January, 2018

AANBOD
Consult Fysiotherapie (30 minutes)
Consult Fysiotherapie (60 minutes)
Telefonisch consult
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Groepsbehandeling/medische training (2-3 personen)
Toeslag voor behandeling aan huis
Rapportage medische informatie
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Niet nagekomen afspraak

PRIJS
€ 35, –
€ 46, –
€ 17, –
€ 50, –
€ 15, –
€ 40, –
€ 40, –
€ 40 pp
€ 14 (bovenop consult kosten)
€ 47.50
Kostprijs
100% van de vastgestelde prijs

AANBOD
Consult Fysiotherapie (30 minuten)
€35,-

Consult Fysiotherapie (60 minuten)
€46,-

Telefonisch consult
€17,-

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€50,-

Screening
€15,-

Intake en onderzoek na screening
€40,-

Intake en onderzoek na verwijzing
€40,-

Groepsbehandeling/medische training (2-3 personen)
€40 pp

Toeslag voor behandeling aan huis
(bovenop consult kosten)
€14

Rapportage medische informatie
€47.50

Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Kostprijs

Niet nagekomen afspraak
100% van de vastgestelde prijs

Back To Top