Ga naar hoofdinhoud

Contracten

Als praktijk hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten en komt uw behandeling voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking, mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

De fysiotherapeut is direct toegankelijk; dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig heeft om een eerste afspraak te maken.

Vergoedingen

Informeer zelf bij uw verzekeraar welke vergoeding u voor fysiotherapie krijgt!

Kinderen / jongeren tot 18 jaar hebben rechtop 18 fysiotherapie behandelingen uit de basisverzekering per jaar. Daarnaast is er recht op vergoeding uit de aanvullende verzekering, mits er een aanvullende verzekering is afgesloten.

volwassen vanaf 18 jaar hebben geen recht op vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering op uitzondering van een chronische indicatie. Deze chronische indicatie moet door een huisarts, specialist of verpleeghuisarts zijn vastgesteld. Een verwijzing met de juiste gegevens is hiervoor verplicht en moet in onze administratie worden bewaard. Bij chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed. Deze komen voor eigen rekening of worden geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed, afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft.

Tarieven Fysiotherapie

Fysio en Motion
Per 2022

(Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft of als u niet voor onderstaande verzekerd bent.)

AANBOD
Reguliere zitting Fysiotherapie (1000)
Manueel therapie (1200)
Lange zitting/complexe zorgvraag (1700)
Screening
Intake en onderzoek na screening (1864)
Intake en onderzoek na verwijzing (1870)
Eenmalig consult
Kinderfysiotherapeutisch rapport
Kinderfysiotherapie
Eenvoudig rapport fysiotherapie
Instructie/overleg met ouders
Telefonische zitting (1920)
Zitting buiten reguliere werktijden
Toeslag aan huis behandeling
Niet nagekomen afspraak (ft)
Niet nagekomen afspraak (mt, kt)

*Prijzen zijn per persoon per zitting.

PRIJS
€ 39,50
€ 49,25
€ 60,25
€ 21,75
€ 39,50
€ 49,25
€ 57,50
€ 41,50
€ 49,25
€ 39,50
€ 37,25
€ 22,75
€ 51,50
€ 19,50
€ 37,00
€ 46,00

Tarieven Fysiotherapie
*(Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft of als u niet voor onderstaande verzekerd bent.)

Reguliere zitting Fysiotherapie (1000)
€39,50

Manueel therapie (1200)
€49,25

Lange zitting/complexe zorgvraag (1700)
€60,25

Screening
€21,75

Intake en onderzoek na screening (1864)
€39,50

Intake en onderzoek na verwijzing (1870)
€49,25

Eenmalig consult
€57,50

Kinderfysiotherapeutisch rapport
€41,50

Kinderfysiotherapie
€49,25

Eenvoudig rapport fysiotherapie
€39,50

Instructie/overleg met ouders
€37,25

Telefonische zitting (1920)
€22,75

Zitting buiten reguliere werktijden
€51,50

Toeslag aan huis behandeling
€19,50

Niet nagekomen afspraak (ft)
€37,00

Niet nagekomen afspraak (mt, kt)
€46,00

*Prijzen zijn per persoon per zitting.

Download tarievenlijst (PDF)
Back To Top